Global metaverse

Blog Global metaverse

Global metaverse

Hashtag này hiện có 1 bài viết

Xu hướng thương mại điện tử trong thế giới ảo Metaverse 2023

Tưởng tượng rằng: Bạn đang ngồi lướt website thương mại điện tử mà mình yêu thích để mua sắm, tìm kiếm đôi giày sneaker đẹp và mới nhất. Bạn thấy một đôi giày trôi qua mặc dù rất thích, nhưng bạn do dự chưa quyết định ngay.